BijenFlinterLint, bermen vol kleurrijke bloemen...Zaai, mensen Zaai!

Hoe ga ik zaaien in mijn tuin? Je hebt een zakje bloemenzaad gekregen met een kaartje 'Adopteer één meter BijenFlinterLint voor €3,50' en hoe ga je zaaien in je tuin? Maak een vierkante meter zwarte grond door gras af te plaggen of haal 4 tegels eruit. Meng het zakje zaad in een bakje met wat zand en zaai! Dit stukje grond heeft warmte en water nodig en binnen een paar weken komen er kleine plantjes boven. Afzetten met wat lint en 4 stokjes o
Hoe ga ik zaaien in mijn tuin? Je hebt een zakje bloemenzaad gekregen met een kaartje 'Adopteer één meter BijenFlinterLint voor €3,50' en hoe ga je zaaien in je tuin? Maak een vierkante meter zwarte grond door gras af te plaggen of haal 4 tegels eruit. Meng het zakje zaad in een bakje met wat zand en zaai! Dit stukje grond heeft warmte en water nodig en binnen een paar weken komen er kleine plantjes boven. Afzetten met wat lint en 4 stokjes o

       Zaai, mensen, Zaai!

 

Sinds 2017 hebben we in twee jaar tijd 4000 bloemenzaadzakjes gemaakt en uitgedeeld. In 2019 hebben we weer 4000 bloemenzaadzakjes gevuld, waarvan 2500 speciaal voor het BerneIepenloftSpul (BIS)Met dank aan vier sponsoren: O pde Him - biologische streek producten, Buma zaden, BIS en natuurlijk de vrijwilligers van het BFL, die theelepel voor theelepel 4000 zakjes vulden.

 

IEDEREEN KAN ZAAIEN

Het burgerinitiatief BijenFlinterLint & EcologischBermBeheer Nij Baarderadiel geeft jou dit eenjarige bloemenzaad zodat je bloemen en dus bijen en vlinders en andere insecten in je tuin krijgtGoed voor de biodiversiteit!

 

Het zou ook heel fijn zijn als jij (of je ouders, je grootouders, tantes en ooms) onze actie wilt steunen: 'Adopteer één meter BijenFlinterLint voor €3,50 (méér meters mag!). Met die giften kunnen wij bermen inzaaien en op die manier zorgen voor kleur en diversiteit in de openbare ruimteVorige jaren zaaiden we 21 strekkende kilometer in, dit jaar nogeens 10 kilometer

 

Zaai, mensen, Zaai! 


Het BijenFlinterLint is een burgerinitiatief Nij Baarderadiel. Wij woonden allemaal in de gemeente Littenseradiel en per 1 januari 2018 zijn we een buitenwijk van de stad Leeuwarden. Het burgerinitiatief van 10 mensen is in 2015 gestart om een zichtbare, symbolische verbinding aan te leggen tussen de 10 dorpen en de stad Leeuwarden. Dit is het BijenFlinterLint, een bloemrijke berm voor de bijen en de vlinders en om de biodiversiteit te vergroten. In 2017 hebben we 10,5 strekkende kilometer ingezaaid met 7 scholen en 233 schoolkinderen, 21 leraren en 50 vrijwilligers. In 2018 hebben we opnieuw 10,5 strekkende kilometer kunnen inzaaien, nu ook met scholen uit de stad Leeuwarden. Onze drie pijlers zijn Mienskip, Verbinding en Biodiversiteit. Voor 2019 hebben we opnieuw grootse plannen! Onze wens: Zaai, mensen, Zaai!

 

 

De bermen als ecologische hoofdstructuur


CBS de Earnewjuk te Easterlittens
CBS de Earnewjuk te Easterlittens

Herfstzaai van hetBijenFlinterLint met 30 kinderen van de CBS Earnewjuk in Easterlittens, met de gehele school, 30 kinderen. Mengen van zand en méérjarig bloemenzaad en zaaien maar! Omrop Fryslân is erbij!

Blommen om de ferbining te hâlden#omropfryslan 

 

Je kunt ons vinden op FaceBook

Het Berne Iepenloft Spul